Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1244:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\\"rtecenter\\"><em> Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng cho các tiết mục xuất sắc</em></p>\\n<p class=\\"rtecenter\\"><img src=\\"/sites/default/files/FormatFactoryimage001(1).jpg\\" width=\\"565\\" height=\\"387\\" alt=\\"\\" /></p in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:99576970aa4d31c60081b2b112fdf6ac'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1308:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\\"rtejustify\\"><em><strong>Cuộc vận động “Sáng tác lời mới cho 20 bản Tổ và vọng cổ dành cho thiếu nhi” của Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh đã đi vào chặng cuối. Cuộc thi nhận được hơn 300 tác ph in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:04616468d51e5ce25fd865f4e3f72b59'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1016:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên là tác giả của bài hát dành cho thiếu nhi có các câu trở thành “cửa miệng”: <em>Hổng dám đâu, em còn phải học bài</em>… in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9d66559943ce0e4e385cfe21095e2b25'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:961:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\\"display:none\\">Nhà thơ Chính Hữu, tên thật là Trần Đình Đắc, quê gốc ở huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Ông chào đời ởVinh năm 1926 và gắn bó với Hà thành khi học, in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2c4470c4471e978562dc4ae990e8bae4'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:5251:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Cái chương trình này gần đây có khá hơn chắc là do những số đầu tiên bị công chúng phản ứng nhiều. Ngay từ cái tên chương trình đã thấy khó hiểu : giai điệu thì đi với c&aac in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:74489c1027f779823a64b0ab9f7edd49'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:3701:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> </p>\\n<h1 class=\\"title\\" style=\\"font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; background-color: rgb(250, 250, 250);\\">Những bài hát dành tặng thầy cô </h1>\\n<h1 class=\\"title\\" style=\\"font-size: 16px; line-height: 24px; in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d25de7617c8058ebbeced7209ae381d4'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1008:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Xin<span style=\\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; line-height: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);\\"> hỏi trực tiếp Phòng công tác Hội viên theo số phone hoặc email nhạc sĩ Triệu Tú Vân tìm ở trên trong mục III.Văn phong Hội NS.< in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:46df3490ef98cf72acc956fb33c88232'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:511:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Cháu kính chào ạ. Cháu có thể xin số của nhạc sĩ Hoàng Vân được không ạ? Cháu cảm ơn</p>\\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:46df3490ef98cf72acc956fb33c88232'\";s:5:\"%file\" in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:faa595cd60b5c9ecdb13162812d7e879'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:396:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Admin sẽ điều chỉnh lại</p>\\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:faa595cd60b5c9ecdb13162812d7e879'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/& in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9265b4cb66fce51394999c52b6bc12bf'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229145) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:916:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Admin chú ý: Bản nhạc <em style=\\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);\\">"Tình yêu của biển" - Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam lại Link nhầm vào </e in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b92acca6c6d7c43bda32e4900432dc06'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:710:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Bài viết nhiều cảm xúc, đẹp và buồn. Nhạc sĩ Văn Cao là cả một bầu trời yêu thương tổ quốc, quê hương, con người; nhạc của ông mãi mãi làm lòng người xao xuyến vì nét tài hoa, lãng mạn, mạnh mẽ ấy! in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f1367ce69338535151e97460f207bdff'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:439:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p> Chào bạn Trung Thịnh. Số điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là 08 38436169.</p>\\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f1367ce69338535151e97460f207bdff'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}&# in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:51d059499ad21e881340e0190c594c0a'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:795:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>@Trung Thịnh, @ Kim An</p>\\n<div>Ban Biên tập website không quản lí địa chỉ các hội viên. <br />\\nCác bạn hỏi trực tiếp Phòng công tác Hội viên theo số phone hoặc email nhạc sĩ Triệu Tú Vân tì in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cb0c661cf0887c4ccd4e9ec71256152e'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:381:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Hội có thể cho cháu số của bác Nguyễn Văn Tý được không ạ??</p>\\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cb0c661cf0887c4ccd4e9ec71256152e'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', &# in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1244:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\\"rtecenter\\"><em> Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng cho các tiết mục xuất sắc</em></p>\\n<p class=\\"rtecenter\\"><img src=\\"/sites/default/files/FormatFactoryimage001(1).jpg\\" width=\\"565\\" height=\\"387\\" alt=\\"\\" /></p in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:370:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><img src=\\"/hoinhacsi/sites/images/logofooter.png\\" /></p>\\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '� in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:596504b05d7bb9afa158787f0aee47ad'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1208:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\\"info1\\">VnMusic được thiết lập theo giấy phép số 143/GP-BC ngày 26/5/2006 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá - Thông tin; với sự trợ giúp của Hội nhạc sĩ thế giới, Hiệp hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam RIAV cùng các hãng phát hành băng đĩa trong và ngoài nước</div>\\n<div class=\\"info2\\&q in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:27;}', 3, '', 'http://hoinhacsi.org/', '', '54.211.96.99', 1433229146) in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Warning: Table './hoinhacsi/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:460:\"Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\\"/hoinhacsi\\"><img src=\\"/hoinhacsi/sites/img/hns_logo.png\\" alt=\\"Hội nhạc sĩ Việt Nam\\" /></a></p>\\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb'\";s:5:\"%file\";s:41:\"/home/webapp/hoinhacsi/ in /home/webapp/hoinhacsi/includes/database.mysql.inc on line 135 Hội nhạc sĩ Việt nam

 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\"><em>&nbsp;Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng cho c&aacute;c tiết mục xuất sắc</em></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage001(1).jpg\" width=\"565\" height=\"387\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage002(2).jpg\" width=\"565\" height=\"423\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage004.jpg\" width=\"565\" height=\"423\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage006.jpg\" width=\"565\" height=\"374\" alt=\"\" /></p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:99576970aa4d31c60081b2b112fdf6ac' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\"><em><strong>Cuộc vận động &ldquo;S&aacute;ng t&aacute;c lời mới cho 20 bản Tổ v&agrave; vọng cổ d&agrave;nh cho thiếu nhi&rdquo; của Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đi v&agrave;o chặng cuối. Cuộc thi nhận được hơn 300 t&aacute;c phẩm của c&aacute;c t&aacute;c giả chuy&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Tuy số lượng t&aacute;c phẩm khi&ecirc;m tốn so với c&aacute;c cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c d&agrave;nh cho người lớn nhưng Ban tổ chức xem đ&acirc;y l&agrave; thắng lợi ngo&agrave;i dự đo&aacute;n bởi đời sống của đờn ca t&agrave;i tử gần như kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm thiếu nhi.</strong></em></p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:99576970aa4d31c60081b2b112fdf6ac' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:04616468d51e5ce25fd865f4e3f72b59' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hi&ecirc;n l&agrave; t&aacute;c giả của b&agrave;i h&aacute;t d&agrave;nh cho thiếu nhi c&oacute; c&aacute;c c&acirc;u trở th&agrave;nh &ldquo;cửa miệng&rdquo;: <em>Hổng d&aacute;m đ&acirc;u, em c&ograve;n phải học b&agrave;i</em>&hellip; Với một nhạc sĩ, c&oacute; một b&agrave;i h&aacute;t như <em>Hổng d&aacute;m đ&acirc;u</em> cũng đủ để &ldquo;vinh dự tự h&agrave;o&rdquo;, nhưng Nguyễn Văn Hi&ecirc;n c&ograve;n nhiều điều&hellip; &iacute;t được biết đến!</strong></p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:04616468d51e5ce25fd865f4e3f72b59' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9d66559943ce0e4e385cfe21095e2b25' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"display:none\">Nh&agrave; thơ Ch&iacute;nh Hữu, t&ecirc;n thật l&agrave; Trần Đ&igrave;nh Đắc, qu&ecirc; gốc ở huyện Can Lộc (nay l&agrave; huyện Lộc H&agrave;), tỉnh H&agrave; Tĩnh. &Ocirc;ng ch&agrave;o đời ởVinh năm 1926 v&agrave; gắn b&oacute; với H&agrave; th&agrave;nh khi học, Trường trung học Văn Lang ở phố L&yacute; Quốc Sư. Đỗ t&uacute; t&agrave;i phần thứ nhất, &ocirc;ng tiếp tục học l&ecirc;n Trường Lu-i Pat-xtơ, lấy bằng t&uacute; t&agrave;i to&agrave;n phần.</p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9d66559943ce0e4e385cfe21095e2b25' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2c4470c4471e978562dc4ae990e8bae4' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;C&aacute;i chương tr&igrave;nh n&agrave;y gần đ&acirc;y c&oacute; kh&aacute; hơn chắc l&agrave; do những số đầu ti&ecirc;n bị c&ocirc;ng ch&uacute;ng phản ứng nhiều. Ngay từ c&aacute;i t&ecirc;n chương tr&igrave;nh đ&atilde; thấy kh&oacute; hiểu : giai điệu th&igrave; đi với c&aacute;c t&iacute;nh từ như hay, dở, mượt m&agrave;, đẹp, rộn r&agrave;ng...C&ograve;n chữ tự h&agrave;o l&agrave; một động từ, chủ ngữ của n&oacute; l&agrave; đại từ hoặc danh từ như: &nbsp;t&ocirc;i tự h&agrave;o , họ tự h&agrave;o, nh&acirc;n d&acirc;n ta tự h&agrave;o về truyền thống chống ngoại x&acirc;m...Giai điệu th&igrave; l&agrave;m sao m&agrave; tự h&agrave;o được, chỉ c&oacute; &ocirc;ng nhạc sĩ n&agrave;o đ&oacute; tự h&agrave;o về những giai điệu của m&igrave;nh th&ocirc;i. Vấn đề thứ hai l&agrave; chọn b&agrave;i: &nbsp;&yacute; đ&ograve; của chương tr&igrave;nh l&agrave; muốn chọn những b&agrave;i h&aacute;t hay theo từng chủ đề nhưng nhiều b&agrave;i dược chọn rất tầm thường trong khi nhiều b&agrave;i hay hơn c&ugrave;ng chủ đề lại kh&ocirc;ng được chọn. Vấn đề thứ ba l&agrave; &quot;l&agrave;m mới&quot;: một nguy&ecirc;n tắc cơ bản trong luật bản quyền l&agrave; phải giữ nguy&ecirc;n sự to&agrave;n vẹn của t&aacute;c phẩm, nếu nhạc sĩ kh&ocirc;ng viết phần đệm th&igrave; những người thực hiện c&oacute; quyền viết phần đệm nhưng phần s&aacute;ng t&aacute;c của nhạc sĩ phải được t&ocirc;n trọng. B&agrave;i Đi học nhạc sĩ B&ugrave;i Đ&igrave;nh Thảo viết ở nhịp 2/4 m&agrave; những người thực hiện viết lại cho d&agrave;n nhạc v&agrave; ca sĩ h&aacute;t ở nhịp 3/4 l&agrave; thiếu t&ocirc;n trọng t&aacute;c giả, vi phạm luật bản quyền.Vấn đề thứ tư l&agrave; việc thể hiện t&aacute;c phẩm: Nhiều ca sĩ h&aacute;t sai đ&eacute;n mức thảm hại, ngay những người chỉ biết nghe th&ocirc;i cũng ph&aacute;t hiện ca sĩ h&aacute;t sai nhạc như Đ&agrave;m Vĩnh Hưng h&aacute;t C&ocirc; thợ h&agrave;n của Thịnh Trường, Hải Bột h&aacute;t Đi học của B&ugrave;i Đ&igrave;nh Thảo, Thu Minh h&aacute;t T&agrave;u anh qua n&uacute;i của Phan Lạc Hoa...v v..đ&oacute; thật sự l&agrave; thảm họa. Nhiều người y&ecirc;u ca h&aacute;t n&oacute;i với nhau: với những ca sĩ n&agrave;y, chương tr&igrave;nh n&agrave;y n&ecirc;n gọi l&agrave; Giai điệu đ&aacute;ng xấu hổ! Vấn đ&egrave; thứ năm l&agrave; Hội đồng b&igrave;nh chọn: đ&atilde; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n b&igrave;nh chon một t&aacute;c phẩm &acirc;m nhạc th&igrave; phải c&oacute; một ch&uacute;t kiến thức &acirc;m nhạc, phải c&oacute; hiểu biết về lịch sử, văn h&oacute;a... của d&acirc;n tộc. Trong khi c&oacute; nhiều người ch&iacute;nh họ n&oacute;i ra họ kh&ocirc;ng biết một t&iacute; g&igrave; về &acirc;m nhạc, về lịch sử th&igrave; chọn họ v&agrave;o n&oacute;i những c&acirc;u ng&ocirc; ngh&ecirc; để l&agrave;m g&igrave;. Kh&aacute;n giả rất kh&oacute; chịu với một &ocirc;ng b&aacute;c sĩ &nbsp;hay một anh họa sĩ ph&aacute;t biểu những c&acirc;u v&ocirc; ch&iacute;nh trị chắc chỉ c&oacute; người chống lại c&aacute;ch mạng t&aacute;n thưởng.</p>\n<div>Sơ qua mấy d&ograve;ng như thế, thuốc đắng gi&atilde; tật, mong l&agrave; c&oacute; ch&uacute;t t&aacute;c dụng đối với những người thực hiện chương tr&igrave;nh m&agrave; nếu nuốn gọi cho đ&uacute;ng &yacute; v&agrave; đ&uacute;ng tiếng Việt phải l&agrave; &quot;Giai điệu đ&aacute;ng tự h&agrave;o&quot;.</div>\n<div>Cũng may l&agrave; những số gần đ&acirc;y c&oacute; cải thiện hơn, mong rằng những người l&agrave;m chương tr&igrave;nh đừng quay lại lối cũ m&agrave; tiếp tục đi theo hướng đ&atilde; chọn. Xin cảm ơn\n<p>&nbsp;</p></div>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2c4470c4471e978562dc4ae990e8bae4' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:74489c1027f779823a64b0ab9f7edd49' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;</p>\n<h1 class=\"title\" style=\"font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Những b&agrave;i h&aacute;t d&agrave;nh tặng thầy c&ocirc;&nbsp;</h1>\n<h1 class=\"title\" style=\"font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; background-color: rgb(250, 250, 250);\"><span style=\"color: rgb(119, 119, 121); font-size: 13px; line-height: 16px;\">Cập nhật: 20/11/2014 - 07:18</span></h1>\n<p><strong style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Bụi phấn</strong><br />\n<u><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Ca kh&uacute;c&nbsp;</span><em style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Bụi phấn</em><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">&nbsp;được nhạc sĩ Vũ Ho&agrave;ng phổ nhạc từ b&agrave;i thơ c&ugrave;ng t&ecirc;n của t&aacute;c giả L&ecirc; Văn Lộc...</span></u><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\"></span></p>\n<p>Viết như vậy l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. B&agrave;i h&aacute;t &quot;Bụi phấn&quot; được s&aacute;ng t&aacute;c do hai nhạc sĩ Vũ Ho&agrave;ng v&agrave; L&ecirc; Văn Lộc, chứ kh&ocirc;ng phải phổ thơ g&igrave; cả.&nbsp;<span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Do đ&oacute;, phải giới thiệu như vậy mới đ&uacute;ng:&nbsp;</span></p>\n<div><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div>\n<div><strong><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bụi phấn / nhạc v&agrave; lời: Vũ Ho&agrave;ng - L&ecirc; Văn Lộc</span></strong><span style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);\">\n<p>\n<br type=\"_moz\" /><br />\n</p></span></div>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:74489c1027f779823a64b0ab9f7edd49' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d25de7617c8058ebbeced7209ae381d4' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;Xin<span style=\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; line-height: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);\">&nbsp;hỏi trực tiếp&nbsp;Ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội vi&ecirc;n theo số phone hoặc email nhạc sĩ Triệu T&uacute; V&acirc;n t&igrave;m ở tr&ecirc;n trong mục III.Văn phong Hội NS.</span><br style=\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; line-height: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);\" /><br />\n<span style=\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: arial; line-height: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);\">BBT</span></p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d25de7617c8058ebbeced7209ae381d4' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:46df3490ef98cf72acc956fb33c88232' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;Ch&aacute;u k&iacute;nh ch&agrave;o ạ. Ch&aacute;u c&oacute; thể xin số của nhạc sĩ Ho&agrave;ng V&acirc;n được kh&ocirc;ng ạ? Ch&aacute;u cảm ơn</p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:46df3490ef98cf72acc956fb33c88232' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:faa595cd60b5c9ecdb13162812d7e879' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;C&aacute;m ơn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Admin sẽ điều chỉnh lại</p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:faa595cd60b5c9ecdb13162812d7e879' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9265b4cb66fce51394999c52b6bc12bf' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;Admin ch&uacute; &yacute;: Bản nhạc&nbsp;<em style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);\">&quot;T&igrave;nh y&ecirc;u của biển&quot; - D&agrave;n nhạc Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam lại Link nhầm v&agrave;o&nbsp;</em><em style=\"font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);\">Ca kh&uacute;c &quot;Đi dọc Việt Nam&quot;.</em></p>\n', created = 1433229145, expire = 1433315545, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9265b4cb66fce51394999c52b6bc12bf' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b92acca6c6d7c43bda32e4900432dc06' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>B&agrave;i viết nhiều cảm x&uacute;c, đẹp v&agrave; buồn. Nhạc sĩ Văn Cao l&agrave; cả một bầu trời y&ecirc;u thương tổ quốc, qu&ecirc; hương, con người; nhạc của &ocirc;ng m&atilde;i m&atilde;i l&agrave;m l&ograve;ng người xao xuyến v&igrave; n&eacute;t t&agrave;i hoa, l&atilde;ng mạn, mạnh mẽ ấy!</p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b92acca6c6d7c43bda32e4900432dc06' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f1367ce69338535151e97460f207bdff' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;Ch&agrave;o bạn Trung Thịnh. Số điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Văn T&yacute; l&agrave; 08 38436169.</p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f1367ce69338535151e97460f207bdff' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:51d059499ad21e881340e0190c594c0a' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>@Trung Thịnh, @ Kim An</p>\n<div>Ban Bi&ecirc;n tập website kh&ocirc;ng quản l&iacute; địa chỉ c&aacute;c hội vi&ecirc;n. <br />\nC&aacute;c bạn hỏi trực tiếp&nbsp;Ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội vi&ecirc;n theo số phone hoặc email nhạc sĩ Triệu T&uacute; V&acirc;n t&igrave;m ở tr&ecirc;n trong mục III.Văn phong Hội NS.<br />\nBBT\n<p>&nbsp;</p></div>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:51d059499ad21e881340e0190c594c0a' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cb0c661cf0887c4ccd4e9ec71256152e' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Hội có thể cho cháu số của bác Nguyễn Văn Tý được không ạ??</p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cb0c661cf0887c4ccd4e9ec71256152e' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\"><em>&nbsp;Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng cho c&aacute;c tiết mục xuất sắc</em></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage001(1).jpg\" width=\"565\" height=\"387\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage002(2).jpg\" width=\"565\" height=\"423\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage004.jpg\" width=\"565\" height=\"423\" alt=\"\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/FormatFactoryimage006.jpg\" width=\"565\" height=\"374\" alt=\"\" /></p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0cb18a64e8604eef83064e1f268430a1' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><img src=\"/hoinhacsi/sites/images/logofooter.png\" /></p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:596504b05d7bb9afa158787f0aee47ad' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"info1\">VnMusic được thiết lập theo giấy phép số 143/GP-BC ngày 26/5/2006 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá - Thông tin; với sự trợ giúp của Hội nhạc sĩ thế giới, Hiệp hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam RIAV cùng các hãng phát hành băng đĩa trong và ngoài nước</div>\n<div class=\"info2\">©2013-2015 hoinhacsi.org - Chủ biên: Nguyễn Thị Minh Châu</div>\n<div class=\"info3\">Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Email: vnmusic2010@gmail.com</div>\n<div class=\"info1\">Developed by Center of Computer Network and E-learning (CCNE), University of Engineering and Technology, Vietnam National University</div>\n<div class=\"info1\">G2, 144 XuanThuy, CauGiay, Hanoi</div>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:596504b05d7bb9afa158787f0aee47ad' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/hoinhacsi\"><img src=\"/hoinhacsi/sites/img/hns_logo.png\" alt=\"Hội nhạc sĩ Việt Nam\" /></a></p>\n', created = 1433229146, expire = 1433315546, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.

Góc bàn luận

Sơn Vi
27/05/2015 - 00:05
 Cái chương trình này gần đây có khá hơn chắc l...
Lê Văn Lộc
25/05/2015 - 10:30
  Những bài hát dành tặng thầy cô  Cập nhật: 20/11/2014 - 07:...
Ban Biên tập hoinhacsi.org
09/05/2015 - 13:35
 Xin hỏi trực tiếp Phòng công tác Hội viên theo số phone...
Nguyen
08/05/2015 - 16:20
 Cháu kính chào ạ. Cháu có thể xin số của nhạc sĩ Ho...
Ban Biên tập hoinhacsi.org
07/05/2015 - 09:11
 Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Admin sẽ điều chỉnh lại
Nguyễn Trọng Tạo
06/05/2015 - 17:53
 Admin chú ý: Bản nhạc "Tình yêu của biển" - D...
Hữu Du
04/05/2015 - 15:29
Bài viết nhiều cảm xúc, đẹp và buồn. Nhạc sĩ Văn Cao là cả một bầu trời...
Sơn Vi
04/05/2015 - 10:57
 Chào bạn Trung Thịnh. Số điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là 08...
Ban Biên tập hoinhacsi.org
03/05/2015 - 15:14
@Trung Thịnh, @ Kim An Ban Biên tập website không quản lí địa chỉ các hội...
Trung Thịnh
29/04/2015 - 22:37
Hội có thể cho cháu số của bác Nguyễn Văn Tý được không ạ??